การ Config อุปกรณ์ Mikrotik RouterBoard เบื้องต้น #1 in

Mikrotik RouterOS devices are extremely powerful router devices. This can sometimes mean that the configuration of them isnt as simple as point and click for a new user. This howto will outline some recommended steps you can take to secure your Mikrotik RouterOS device, be it RouterBoard, a x86 install on bare metal, or a … config | The (unofficial) Mikrotik site May 10, 2014 hardware, software 6.13, 802.1Q, config, crs, mikrotik, routerboard, routeros, switch, switchchip, tagged, trunking, vid, vlan, vlans Omega-00 I’ve been playing around with v6.13rc12 over the last week on a CRS125-24G-1S and have put together a an example script for provisioning the unit with a user-vlan and an admin-vlan that DroidBox Mikrotik config tool 1.1.164 Apk (Android 4.4

Home - Mikrotik Tips

We’ve completed the SSTP VPN setup for SiteX on the Mikrotik and will now need to configure the VPN on the client-side for ClientX’s Windows 10 machine. Earlier in this guide, we exported the “CA” certificate using the MikroTik at SiteX. In Winbox, select Files on the left-hand side. ต้องการคอนฟิก Mikrotik เพื่อออกเน็ต Port1 - wan ( DHCP Client) Port5 - Lan (IP : 192.168.10.1/24 , dhcp 100-200) คำตอบ 1. Remove Default Configuration / Reset clear config 1.1 - ติดตั้งโปรแกรม Winbox เรียบร้อยแล้ว

MikroTik is a Latvian company which was founded in 1996 to develop routers and wireless ISP systems. MikroTik now provides hardware and software for Internet connectivity in most of …

"Generate Public Host Firewall" will generate a simple MikroTik RouterOS firewall that will block any country on your list you selected from accessing your router and will block access to hosts on your LAN interfaces. The difference between the Masquerading Firewall and the Public IP Address firewall, is that the assumption with this version is